top of page

PIIRIN
PILKKI CUP
säännöt

PIIRIN PILKKICUP
Säännöt
1. Kilpailun nimi on PIIRIN PILKKI-CUP ja se järjestetään
vuosittain piirin ja sen jäsenseurojen välisenä yhteistyönä.
Tarkoituksena kilpailulla on edistää piirin jäsenseurojen
välistä pilkkikilpailuharrastusta ja kanssakäymistä. Kaikilla
piirin jäsenseuroilla on mahdollisuus osakilpailujen
järjestämiseen vuorotteluperiaatetta noudattaen. Kilpailu
käydään henkilökohtaisista mestaruuksista
2. - miesten sarjassa ( 19-64 -vuotiaat miehet )
- miesveteraanien sarjassa, ( yli 65-vuotiaat miehet )
3. - naisten sarjassa ( 19-64 -vuotiaat naiset )
- naisveteraanien sarjassa yli ( 65 -vuotiaat naiset )
4. - alle 18-vuotiaiden sarjassa
- alle 15-vuotiaiden sarjassa
- alle 12 -vuotiaiden sarjassa
5. Nuorten alle 18-vuotiaiden sarjassa kilpailevat
kilpailuvuonna 18, 17, 16 vuotta täyttävät kilpailijat.
Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevat
kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät kilpailijat.
Nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat
kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat
kilpailijat.
Aikuisten sarjoissa kilpailuvuonna ikärajan saavuttavat
kuuluvat jo kyseiseen sarjaan. Kilpailijan on oltava jäsen
jossakin P-K:n Vapaa-ajankalastajapiirin jäsenseurassa.
6. Kilpailu koostuu viidestä osakilpailusta: Osakilpailut on
järjestettävä eri kilpailupaikoilla ellei kilpailutoimikunta
erityisestä syystä toisin päätä.
7. Osakilpailut käydään SM-säännöin. Erityisesti kilpailujen
järjestäjien on huomioitava siirtymäajat alussa ja lopussa.
( 30 min ) Akkuporakonekäyttöisen kairan käyttö sallitaan SM-sääntöjen mukaisesti.
8. Kussakin osakilpailussa annetaan sarjoittain pisteitä
jäsentenvälisten sijoitusten perusteella seuraavasti: 1. sija
20 pist., 2. sija 18 pist., 3. sija 16 pist., 4. sija 14 pist., 5.
sija 12 pist., 6. sija 10 pist., 7. sija 9 pist.8. sija 8 pist., 9.
sija 7 pist., 10. sija 6 pist., 11. sija 5 pist., 12. sija 4 pist.,
13. sija 3 pist., 14. sija 2 pist., 15. sija 1 piste. Sijoitusta
määrättäessä lasketaan mukaan kolmen parhaan kilpailun
pisteet. Suurimman kokonaispistesaaliin saavuttanut on
sarjansa ko. vuoden piirin cup-mestari. Tasapisteissä
ratkaisee parempi sijoittuminen yksittäisissä osakilpailuissa
kaikki piirin sen vuotiset pilkki-cupin kilpailut huomioiden.
Jos tulos on vieläkin tasan ratkaisee sijoittumisen arpa.
9. Osakilpailujen täydelliset tulokset (kilpailijoiden
seura mainittava) on välittömästi toimitettava piirin
kilpailutoimikunnan puheenjohtajalle, joka huolehtii
pisteiden laskennasta.
10. Kussakin sarjassa palkitaan viisi (5) parasta. Palkinnot
hankkii niiden tason yhtäläisyyden vuoksi piiri. Palkinnot
jaetaan piirin syyskokouksen yhteydessä.
11. Kilpailualueella on kilpailuun osallistuvilta kielletty
harjoittelu kahdeksan (8) vuorokautta ennen kilpailuja. Kilpailuun osallistumattomien ”bulvaanien” hyödyntäminen harjoittelemisessa
rauhoitusaikana on kielletty.

Ks. pilkkisäännöt. Huom! Eläinten hyvinvointilaki! 

12. Kilpailualue on selvästi merkittävä vesistölle ja niitä
vastaavat rajat kisapaikalla nähtävillä olevaan karttaan.
13. Osallistumismaksu aikuisten sarjoissa on 15€ / kilpailija (nuorilta ei peritä maksua).
Piirin linjauksen mukaan osanottomaksutuloista vähintään 75 % tulisi käyttää palkintoihin, pois lukien piiriverokisat, joissa palkintojen
jako-osuus on aina vähintään 70 %. Palkintosummat lasketaan vähentämättömästä absoluuttisesta osanottotulosta sarjoittain
(esimerkkitaulukot löytyvät piirin nettisivuilta). Näin ollen esimerkiksi piiriverokisoissa, joissa osanottomaksu on 15 € ja piirivero on 1.5 €
niin silloin summat ovat: palkintoihin 70 %, järjestäjälle 20 % ja piiriveroon 10 %. Muissa kilpailuissa palkintoihin käytettävä summa on 75 % ja järjestäjän osuus on 25 %. Mahdolliset järjestäjän kulut sisältyvät aina jo järjestäjän 25 % osuuteen. Jos järjestäjä haluaa
kisoissaan poiketa alaspäin tästä jakoprosentista, palkintoihin käytettävä prosenttiosuus on ilmoitettava jo etukäteen kilpailukutsussa.

Lisäksi päätettiin, että jatkossa piirille ei tarvitse enää tilittää piirinmestaruuskisoista 2 €:n  per osallistuja. Sen sijaan
piirinmestaruusmitalit hankkii ja kustantaa ko. kisan järjestävä seura.
Yli 80 v. peritään osallistumismaksu, mutta heille lasketaan kisatulokseen automaattisesti kerroin 1,2.
Perusteluina tähän oli lisääntyvä yli 80 vuotiaiden kilpailijoiden määrä, mikä johtaa jaettavissa olevan palkintopotin jatkuvaan
pienenemiseen.
Piiricup-kisoissa kalojen välitöntä tappoa suositellaan.

PIIRIN
ONKI CUP
Säännöt

PIIRIN ONKI-CUP
Säännöt
1. Kilpailujen nimi PIIRIN ONKI-CUP ja se järjestetään vuosittain piirin ja sen jäsenseurojen
välisenä yhteistyönä. Tarkoituksena kilpailulla on edistää piirin jäsenseurojen välistä
ongintakilpailuharrastusta ja kanssakäymistä. Kaikilla piirin jäsenseuroilla ja piirin toimikunnilla on
mahdollisuus osakilpailujen järjestämiseen vuorotteluperiaatetta noudattaen.
Kilpailu käydään seitsemässä (7) sarjassa.
a) Henkilökohtaisista mestaruuksista
- miesten sarjassa ( 19-64-vuotiaat miehet )
- miesveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 65 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
- naisten sarjassa ( 19-64-vuotiaat naiset )
- naisveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 65 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
- alle 18-vuotiaiden sarjassa
- alle 15-vuotiaiden sarjassa
- alle 12 -vuotiaiden sarjassa
Nuorten alle 18-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 18, 17,16 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat
Kilpailijoiden on oltava jäsen jossakin P-K:n Vapaa-ajan kalastajapiirin jäsenseurassa.
2. Kilpailu käsittää viisi (5) osakilpailua joista kolmen (3) parhaan kilpailun pisteet huomioidaan.
Mikäli kilpailuvuonna on vain neljä osakilpailua, huomioidaan lopputuloksissa silloin kolmen (3)
osakilpailun tulokset. Yhtenä osakilpailuna on piirin onkimestaruuskilpailut. Osakilpailut on
järjestettävä eri kilpailupaikoilla,ellei kilpailutoimikunta erityisestä syystä toisin päätä.
3. Osakilpailut käydään rantaonginnan SM-säännöin. Kaikki osakilpailut ovat ns. paalukisoja
siirtymäaikoineen. Liikuntarajoitteiset voidaan kuljettaa arvotuille paikoille moottoriajoneuvoilla.
Heillä voi olla avustaja joka ei voi osallistua onkitapahtumaan.
4. Kussakin osakilpailussa annetaan sarjoittain pisteitä jäsentenvälisten sijoitusten perusteella
seuraavasti: 1. 10 pist., 2. 9 pist., 3. 8 pist., 4. 7 pist., 6 pist., 6. 5 pist., 7. 4 pist. 8. 3 pist., 9. 2 pist.,
10. 1 piste. Suurimman kokonaispistesaaliin saavuttanut on sarjansa ko. vuoden piirin cup-mestari.
Tasapisteissä ratkaisee parempi sijoittuminen yksittäisissä osakilpailuissa kaikki piirin sen vuotiset
piiri-cupin ongintakilpailut huomioiden. Jos tulos on vieläkin tasan ratkaisee sijoittumisen arpa.
5. Osakilpailujen täydelliset tulokset (kilpailijan seura mainittava) on välittömästi toimitettava piirin
kilpailutoimikunnan puheenjohtajalle, joka huolehtii pisteiden laskennasta.
6. Kussakin sarjassa palkitaan viisi (5) parasta. Palkinnot huolehtii niiden tason yhtäläisyyden
vuoksi piirin kilpailutoimikunta ja ne jaetaan piirin syyskokouksessa. Osakilpailujen järjestäjiä
veloitetaan palkinnoista cupmaksuilla.
7. Kilpailualueella on kilpailuun osallistuvilta kielletty harjoittelu kahdeksan (8) vuorokautta ennen
kilpailuja. Kilpailuun osallistumattomien ”bulvaanien” hyödyntäminen harjoittelemisessa rauhoitusaikana on kielletty.

8. Osallistumismaksu aikuisten sarjoissa on 15€ / kilpailija.
Osallistumismaksu aikuisten sarjoissa on 15€ / kilpailija (nuorilta ei peritä maksua).
Piirin linjauksen mukaan osanottomaksutuloista vähintään 75 % tulisi käyttää palkintoihin, pois
lukien piiriverokisat, joissa palkintojen jako-osuus on aina vähintään 70 %. Palkintosummat
lasketaan vähentämättömästä absoluuttisesta osanottotulosta sarjoittain (esimerkkitaulukot löytyvät
piirin nettisivuilta). Näin ollen esimerkiksi piiriverokisoissa, joissa osanottomaksu on 15 € ja
piirivero on 1.5 € niin silloin summat ovat: palkintoihin 70 %, järjestäjälle 20 % ja piiriveroon 10
%. Muissa kilpailuissa palkintoihin käytettävä summa on 75 % ja järjestäjän osuus on 25 %.
Mahdolliset järjestäjän kulut sisältyvät aina jo järjestäjän 25 % osuuteen. Jos järjestäjä haluaa
kisoissaan poiketa alaspäin tästä jakoprosentista, palkintoihin käytettävä prosenttiosuus on
ilmoitettava jo etukäteen kilpailukutsussa.
Piirille ei tarvitse enää tilittää piirinmestaruuskisoista 2 €:n
piiriveroa per osallistuja. Sen sijaan piirinmestaruusmitalit hankkii ja kustantaa ko. kisan järjestävä seura.
Yli 80 v. peritään osallistumismaksu, mutta heille lasketaan kisatulokseen automaattisesti kerroin 1,2. Perusteluina tähän oli lisääntyvä yli 80 vuotiaiden kilpailijoiden määrä,

bottom of page