Piirimme alueella järjestetään runsaasti eri kalastusmuotojen kilpailuja.

 

Pohjois-Karjalan,- Etelä ja Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiirien suositus on että osonottomaksuina yleisissä pilkki-ja onkikilpailuissa peritään aikuisten sarjoissa 15€.

Kilpailut linkin allapuolelta löydät tarkempia tietoja piirimme alueen  kalastuskilpailuista ja tuoreimmat kisatulokset sekä uudistuneet kilpailusäännöt.

Vuoden 2019 alusta alkaen:

Piirin linjauksen mukaan osanottomaksutuloista vähintään 75 % tulisi käyttää palkintoihin, pois lukien piiriverokisat, joissa palkintojen jako-osuus on aina vähintään 70 %. Palkintosummat lasketaan vähentämättömästä absoluuttisesta osanottotulosta sarjoittain (esimerkkitaulukot löytyvät piirin nettisivuilta). Näin ollen esimerkiksi piiriverokisoissa, joissa osanottomaksu on 15 € ja piirivero on 1.5 € niin silloin summat ovat: palkintoihin 70 %, järjestäjälle 20 % ja piiriveroon 10 %. Muissa kilpailuissa palkintoihin käytettävä summa on 75 % ja järjestäjän osuus on 25 %. Mahdolliset järjestäjän kulut sisältyvät aina jo järjestäjän 25 % osuuteen. Jos järjestäjä haluaa kisoissaan poiketa alaspäin tästä jakoprosentista, palkintoihin käytettävä prosenttiosuus on ilmoitettava jo etukäteen kilpailukutsussa. Suosituksena on, että tavarapalkintojen sijaan palkinnoiksi tulisi aina lahjakortteja tai rahaa. On syytä huomioida, että piiriverokilpailuissa järjestävä seura saa kompensaatiota kohtuullisella buffettimyynnillä ja ylipäänsä järjestäjien buffettipalveluiden käyttö on suositeltavaa. Palkintosummat on hyvä kuuluttaa avoimesti aina jo jakotilanteessa, millä vältetään jälkipuheet."

Lisäksi päätettiin, että jatkossa piirille ei tarvitse enää tilittää piirinmestaruuskisoista 2 €:n "piiriveroa" per osallistuja. Sen sijaan piirinmestaruusmitalit hankkii ja kustantaa ko. kisan järjestävä seura. Mitalit saa helpoiten tilattua Palkintonurkasta.

Ensi vuoden alusta alkaen yli 80 v. peritään osallistumismaksu, mutta heille lasketaan kisatulokseen automaattisesti kerroin 1,2. Perusteluina tähän oli lisääntyvä yli 80 vuotiaiden kilpailijoiden määrä, mikä johtaa jaettavissa olevan palkintopotin jatkuvaan pienenemiseen.

Sarjajaot pidetään v. 2018 tasolla. Piiricup-kisoissa kalojen välitöntä tappoa suositellaan.
 

 

Ohjeeksi kisojen järjestäjille

Muistirunko kalastuskilpailun järjestäjille
Luo kilpailuorganisaatio valitse kilpailun johtaja, varajohtaja, vähintään kaksi ilmoittautumisten vastaanottajaa, huoltohenkilöstö bufettiin, seulojat, punnitsijat, kirjuri ja kilpailukorttien järjestelijä. Valitse vähintään kolme- henkinen tuomaristo.
Hanki tarvittavat luvat vesialueiden omistajilta, poliisilta, tieviranomaisilta ja rantojen omistajilta. Hoida kilpailukutsut ja lehti-ilmoitukset ajoissa ennen kilpailuja. Tee tulo, -ja menoarvio sekä laadi sen pohjalta palkintoluettelo sarjoittaen.

Palkintojen jakotaulukko tästä

Alä peri alle 12- vuotiailta. Yli 80 v. peritään osallistumismaksu, mutta heille lasketaan kisatulokseen automaattisesti kerroin 1,2

Hanki kilpailukortit, riittävä vaihtokassa, kynät, tussit, nitojat, kalapussit jne.… Muista huolehtia ensiapujärjestelyistä ajoneuvoineen ja viestivälineineen sekä riittävästä liikenteenohjauksesta ja paikoituksesta.


Selvitä osallistujille ennen kilpailua niissä noudatettavat säännöt.

Hanki kilpailukeskukseen riittävän selkeä kartta kilpailualueesta.

Huolehdi vaaoista, seuloista, kuinka toteutat punnituksen ja sen valvonnan. Hanki tarvittaessa kuuluttaja ja mahdolliset äänentoistolaitteet. Kuka jakaa palkinnot, laativat tulokset ja tiedottaa niistä lehtiin.
 

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri on päättänyt pilkinnän ja onginnan osanottomaksujen hinnoiksi aikuisten sarjoissa 15€ piiricupkilpailuissa sekä Piirinmestaruuskilpailuissa.

 


 

Ajankohtaista
Lieksan laituripilkkicup II peruttu Lisää >>
Lieksan laituripilkkicup I 24.9.2022 tulokset Lisää >>
Lieksan laituripilkkicup I-osakisa Lisää >>
Seurakirje Lisää >>
Puustellinranta onkikilpailut ke.17.8.2022 Lisää >>
Juha Kososesta uusi puheenjohtaja Lisää >>
Talven 2022 pilkkicupin palkinnot Lisää >>
Onkicupin pistetilanne neljän osakilpailun jälkeen Lisää >>
Piirin onkicup II osakilpailun jälkeen Lisää >>
©2022 Pohjois-Karjalan Vapaa-ajan kalastajapiiri - MMD Networks Oy